ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ

 Οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσο του ασφαλιστικού τους φορέα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

1)Παραγγελία των εργαστηριακών εξετάσεων ηλεκτρονικά (απευθυνθείτε στον γιατρό σας και θα σας συμβουλέψει).
2)Προσκομίζοντας σε εμάς το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μπορείτε να πραγματοποιήσετε της εξετάσεις καταβάλλοντας μόνον την συμμετοχή που αναλογεί στο 15% του συνολικού κόστους.