Γενικές Οδηγίες Προετοιμασίας για αιμοληψία

Γενικές Οδηγίες Προετοιμασίας για αιμοληψία

1. Νηστεία, 12-14 ώρες, προ της αιμοληψίας.
2. Αποφυγή έντονης μυϊκής εργασίας κατά τις τελευταίες 24 ώρες προ της αιμοληψίας.
3. Νερό επιτρέπεται.
4. Αν λαμβάνει φάρμακα ο ασθενής θα τα λάβει μετα την αιμοληψία.
5. Η αιμοληψία πραγματοποιείται κατά προτίμηση πρωινές ώρες.