Έρωτηματολόγιο ίκανοποίησης.

Στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι, με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. Μην διστάσετε να μας υποδείξετε τις προτάσεις σας και εμείς, από την πλευρά μας, υποσχόμαστε ότι θα αξιολογήσουμε με συνέπεια κάθε πρόταση-υπόδειξη από εσάς. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.                                                                                  

Σημειώστε  τον βαθμό ικανοποίησης που σας εκφράζει σε σχέση με τα παρακάτω κριτήρια